Особливості стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою комунальної власності під об’єктами нерухомого майна

Автор(и)

  • Є. О. Липницька Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. І. Новошицька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.13

Ключові слова:

орендна плата; земельна ділянка; збитки; безпідставно набуте або збережене майно

Анотація

У статті досліджено питання стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою комунальної власності під об’єктами нерухомого майна за відсутності оформленого права на неї. Зазначається, що непоодинокими є випадки фактичного користування особами земельними ділянками, на яких розташовані належні їм будівлі, без укладання договору оренди землі, внаслідок чого порушуються права та інтереси територіальної громади через неодержання грошових коштів у розмірі орендної плати за користування земельною ділянкою.
Проаналізовано різні підходи у правозастосовчій практиці щодо стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою під об’єктом нерухомого майна. Зазначається, що довгий час суди стягували ці кошти як збитки у вигляді неодержаного доходу. Однак останнім часом при вирішенні таких спорів застосовується підхід, що відносини з фактичного користування земельною ділянкою без укладеного договору оренди та недоотримання її власником доходів у вигляді орендної плати є за своїм змістом кондикційними, тому мають застосуватися положення законодавства щодо стягнення безпідставно збережених грошових коштів. Така зміна підходів до вирішення спорів про стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою видається спірною і вимагає розмежування відповідних зобов’язань та напрацювання підходів щодо стягнення орендної плати з урахуванням законодавчих змін та судової практики.
На підставі проведеного дослідження обґрунтовано розмежування деліктних (зобов’язань із відшкодування збитків) та кондикційних зобов’язань (зобов’язань із безпідставного збагачення) у відносинах щодо стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою за відсутності оформленого права на неї за такими критеріями: підстава зобов’язання, наявність чи відсутність вини заподіювача шкоди, спрямованість зобов’язання, правова природа зобов’язання, наявність чи відсутність договірних відносин, наслідки діяння (збільшення чи зменшення майна).
Запропоновано підходи до стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, на підставі положень гл. 82 та 83 ЦКУ з урахуванням положень ст. 120 ЗКУ щодо наявності чи відсутності у відчужувача такого об’єкта прав на земельну ділянку.

Біографії авторів

Є. О. Липницька , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права

В. І. Новошицька , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Посилання

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 р., судова справа № 629/4628/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75296547 (дата звернення 12.12.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 листопада 2018 р., судова справа № 922/3412/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78297802 (дата звернення 12.12.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02 липня 2020 р., судова справа № 906/456/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 90232116 (дата звернення 10.12.2022).

Постанова Верховного Суду України від 02 березня 2016 р., судова справа № 6- 3090цс15. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vsu_vid_02_03_2016_roku_u_spravi_6_ 3090tss15/ (дата звернення 10.12.2022).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 грудня 2019 р., судова справа № 917/1739/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86310237 (дата звернення 12.12.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25 травня 2018 р., судова справа № 922/3413/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 74281892 (дата звернення 12.12.2022).

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14 червня 2018 р., судова справа № 922/3412/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 74780964 (дата звернення 12.12.2022).

Рішення Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 17 січня 2020 р., судова справа № 154/2904/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87024817 (дата звернення 12.12.2022).

Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/161-14#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж: Закон України від 15.07.2021 р. № 1657-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1657-20#n20 (дата звернення 12.12.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розміщено: Закон України від 08.09.2021 р. № 1720-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1720-20#Text (дата звернення 12.12.2022).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 червня 2020 р., судова справа № 689/26/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/91338225 (дата звернення 12.12.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 07 листопада 2018 р., судова справа № 910/20774/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/77753858 (дата звернення 10.12.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08 грудня 2021 р., судова справа № 916/1577/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 102220152 (дата звернення 10.12.2022).

Рішення Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 16 серпня 2017 р., судова справа № 629/4628/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/68445978 (дата звернення 10.12.2022).

Гончаров І. М. Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 2. С. 27–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_2_7

Чепис О. І. Правова природа зобов’язань, що виникають із безпідставного збагачення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2016. Випуск 41.Том 1. С. 144–147.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20 жовтня 2020 р., судова справа № 910/13503/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/92317530 (дата звернення 10.12.2022).

Рішення Господарського суду Харківської області від 29 січня 2019 р., судова справа № 922/3413/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79687502 (дата звернення 10.12.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21 жовтня 2020 р., судова справа № 911/1317/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 92841802 (дата звернення 10.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО