Про журнал

Шановна наукова спільнота!
До вашої уваги науковий юридичний журнал «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса». Засновником видання є Донецький національний університет імені Василя Стуса. Журнал є наступником відомого наукового видання «Правничий часопис Донецького університету», що було засноване Донецьким державним університетом у 1997 р. 
Наказом МОН від 10.10.2022 р. № 894 науковий журнал «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» включено до Переліку наукових фахових видань України - категорія "Б".
"Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса" включено до міжнародних наукометричних баз даних: Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing.
«Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» видається 2 рази на рік. Видання спрямоване на висвітлення актуальних питань юридичної науки, інформування про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін. Тематика журналу охоплює широке коло спеціальноюридичних і міждисциплінарних питань щодо творення права, його витоків та принципів, тлумачення і застосування, змісту правових інститутів різних галузей права, етичних стандартів правничої професії. 
Редакційна колегія журналу сформована з провідних науковців України та зарубіжних країн, які є представниками різних предметних напрямів правових досліджень і компетентні надати професійну оцінку науковим розробкам авторів. Наше видання покликане стати гідним джерелом науково-практичної інформації для всіх, хто цікавиться питаннями розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави, забезпечення прав людини та іншими актуальними питаннями юридичної науки