Редакційний штат

Головний редактор: Коваль І.Ф. – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216979706, https://orcid.org/0000-0001-9348-3061

Заступник головного редактора: Гоцуляк Ю.В. – д.ю.н., доцент, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0001-6765-4592

 Члени редакційної колегії:

Амелічева Л.П. – д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0003-0526-5393

Беляневич О.А. - д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0002-2590-2807, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212605102

Гринюк Р.Ф. – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, ректор ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0003-0158-8363

Джабраїлов Р.А. – д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» - https://orcid.org/0000-0002-4422-2102, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221752354&origin=recordpage

Деркач Е.М. - д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0002-6673-589X

Джумагельдієва Г.Д. – д.ю.н., с.н.с., професор кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка» -  https://orcid.org/0000-0001-7556-2620, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216981608&origin=recordpage

Дорошенко Л.М. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка - https://orcid.org/0000-0001-9748-6358, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214798580

Захарченко А.М. – д.ю.н., професор, завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету  № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ - https://orcid.org/0000-0002-6359-2475, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217741037

Костенко Ю.О. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0003-4079-694X, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218916067

Міхайліна Т.В. - д.ю.н., професор, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0002-1129-2470

Мовчан Р.О. - д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0003-2074-8895, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221110733

Ніколенко Л.М. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ - https://orcid.org/0000-0002-3437-6968, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203753777

Павлюченко Ю.М. - д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського та адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0003-1504-8384

Пацурія Н.Б. - д.ю.н., професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка - https://orcid.org/0000-0001-9974-3637, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57148485000

Писарєва Е.А. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0001-9706-1739

Турченко О.Г. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0001-7446-1289

Щебетун І.С. - к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса - https://orcid.org/0000-0001-9749-7559

Мороз С.П. - д.ю.н., професор, декан Вищої школи права «Адилет» Каспійського громадського університету (м. Алмати, Казахстан) - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214483354, https://orcid.org/0000-0002-6143-0210

Simanavichene Janet, Doctor of Economics, Head of the Laboratory of Sustainable Innovation of Mykolas Romeris University, Professor of the Academy of Public Safety of Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania). - https://orcid.org/0000-0001-6008-2405, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23490464300

Palashchakova Daniela, Ph.D, Associate Professor, Technical University of Košice (Košice, Slovakia) - https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Palascakova, https://orcid.org/0000-0002-2487-586X, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005932700

Justinas Žilinskas, PhD in law, Professor of Public International Law, Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) - https://orcid.org/0000-0002-2476-9346