Особливості визначення об’єктів оподаткування

Автор(и)

  • С. С. Пирога Карпатський університет імені Августина Волошина

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.16

Ключові слова:

об’єкт оподаткування; додана вартість; факторні доходи; функції податків; власність народу України; рента

Анотація

Спроби розробити будь-які кваліфікаційні ознаки, які б дозволяли однозначно ідентифікувати об’єкти оподаткування, а також класифікувати їх, сьогодні не мають успіху. Податкова система – це не лише фіскальний інструмент, це ще й інструмент економічної політики, регулятор виробництва, споживання та інвестицій, платіжного балансу та розподілу доходів у суспільстві. Зазначені функції податкової системи визначають особливості визначення і спосіб закріплення у законодавстві об’єктів оподаткування. Реальних об’єктів оподаткування всього три. Перший об’єкт оподаткування – це заново створена додана вартість як результат господарської діяльності, що являє собою факторні доходи фірми – фонд оплати праці і прибуток. Факторні доходи є об’єктом для нарахування соціальних внесків і податків: на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток. Два інші об’єкти оподаткування пов’язані з правом власності народу України: на мінерально-сировинні та інші природні ресурси та власністю фізичних і юридичних осіб відповідно. Специфіка об’єктів акцизного та екологічного податків визначається особливими функціями, що покладається на них. Акцизний податок покликаний обмежувати споживання шкідливих товарів та задовольняти принцип справедливого оподаткування. Екологічний податок має зберігати безпечне середовище для життя людей, що передбачає перехід до інноваційної моделі розвитку економіки та обмеження згубного впливу економіки на природу. Ця функція екологічного податку і визначає специфіку вибору об’єкта оподаткування. Рентну плату треба визначати як податок. Насправді – це вартість мінерально-сировинних та інших ресурсів, які належать народу України. Ця вартість має вилучатися повністю і використовуватися народом, як джерело доходів Пенсійного фонду України та формування суверенних національних фондів для майбутніх поколінь.

Біографія автора

С. С. Пирога , Карпатський університет імені Августина Волошина

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри канонічного права

Посилання

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Общая часть: в 6-ти т. Харьков: Легас: Право, 2005. Т. 3: Учение о налоге. 600 с.

Бех Г. В. Правове регулювання непрямих податків в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2001. 207 с.

Дубоносова А. С. Правове регулювання об’єкта оподаткування: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2009. 217 с.

Липко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст та складові: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2013. 207 с.

Перепелиця М. О. Підстави визначення об’єкта оподаткування. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія юридичні науки. 2015. Вип. 3. Т. 2. С. 135–139.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17#Text

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 2-е издание / под ред. П. Н. Клюкина. Москва: Эксмо, 2016. С. 888–976. URL: https://mybook.ru/author/adamsmit/issledovanie-o-prirode-i-prichinah-bogatstva-nar-3/read/

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України № 2464-VI від 08.07.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2464-17#Text

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року {Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820

Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну. Статус Конвенції див. (897_002) {Конвенцію ратифіковано Законом № 3534-IV (3534-15) від 15.03.2006}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_001#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО, ПОДАТКОВЕ ПРАВО