Поняття і зміст організаційно-управлінських повноважень власника майна у сфері господарювання

Автор(и)

  • О. А. Пашинін АО «ЕВЕРЛІҐАЛ», Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.13

Ключові слова:

власність; господарська організація; господарські правовідносини; корпоративні права; майно; організаційно-правова форма; органи управління; повноваження; суб’єкт господарювання; сфера господарювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття і змісту організаційно-управлінських повноважень власника майна у сфері господарювання. Незважаючи на активне використання цього терміна у Господарському кодексі Україні та іншому господарському законодавстві, такі повноваження не відокремлені у самостійну групу, що ускладнює встановлення змісту організаційно-управлінських повноважень власника майна у сфері господарювання.
У статті висувається гіпотеза, що організаційно-управлінські повноваження власника спрямовані на впорядкування та керівництво господарською діяльністю та охоплюють правомочності володіння, користування та розпорядження майном, переданим для здійснення цієї діяльності. Для її підтвердження послідовно проаналізовані терміни «організовувати», «управляти» та «повноваження», внаслідок чого робиться висновок, що для сфери господарювання функціональне призначення організаційно-управлінських повноважень полягає в окресленні певного обсягу влади та відповідальності, обсягу дій, рішень, які може приймати визначений суб’єкт, шляхом їх закріплення в законодавстві та локальних актах господарської організації. Також у статті проаналізовані наукові праці, присвячені питанням організаційно-господарських правовідносин та управління господарською діяльністю. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано, що організаційно-установчі повноваження власника здійснюються в межах організаційно-господарських відносин, а також з’ясовано, що в основі цих повноважень лежить право власності. Аналіз положень Господарського кодексу України та іншого господарського законодавства дав змогу зробити висновки щодо моменту виникнення організаційно-управлінських повноважень, суб’єктів їх здійснення та змісту цих повноважень.
У підсумку запропоновано визначення організаційно-управлінських повноважень власника майна у сфері господарювання.

Біографія автора

О. А. Пашинін , АО «ЕВЕРЛІҐАЛ», Донецький національний університет імені Василя Стуса

адвокат, здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Любченко П. М., Берездецький Ю. М. Організаційно-господарські повноваження: проблеми теорії та практики. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6–2. Т. 2. С. 28–31.

Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2008. 18 с.

Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 5: Н–О / ред. тому: В. О. Вінник, Л. А. Юрчук, 1974. 840 с.

Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 10: Т–Ф / ред. тому: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, 1979. 658 с.

Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини: автореф. дис. … д-ра юрид. наук 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Донецьк, 2009. 35 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / гол. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія, 2002. Т. 4. 720 с.

Пронська Г. В. Вибране. Київ: Освіта України, 2013. 696 с.

Господарське право: підручник / О. П. Подцерковний. О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. Xарків: Одіссей, 2012. 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под общ. ред. А. Г. Бобковой. Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. 1296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО