Права людини та верховенство права: значення в умовах війни

Автор(и)

  • Ю. І. Матвєєва Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.12

Ключові слова:

міжнародне право; права людини; верховенство права; злочини проти людяності; геноцид; Нюрнберзький процес; принцип Nullum crimen; Nulla poena sine lege; принцип заборони зворотної дії актів у часі; юридична визначеність; мир; війна

Анотація

Статтю присвячено дослідженню розвитку права і міжнародного права, зокрема після жахливих подій Другої світової війни. Акцентовано на тих кардинальних змінах, які відбулись у міжнародному праві після Нюрнберзького процесу: виведення людини на світову арену, зміна акцентів у визнанні людини як найвищої цінності, яка має право на захист, і цілий спектр прав людини, яка стає самостійним суб’єктом міжнародного права.
Зазначаються основні проблемні аспекти Нюрнберзького процесу: винесення вироків про притягнення винних до кримінальної відповідальності всупереч принципу Nullum crimen, Nulla poena sine lege (немає злочину і відповідальності без закону). Аналізується широкий підхід до розуміння цього принципу, який не зводиться виключно до необхідності передбачення злочинів та відповідальності за них національним законодавством. Будь-які агресивні дії держави чи особи можуть бути визнані злочинними, якщо вони відповідно до ст. 7 Європейської конвенції з прав людини становлять кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.
Показаний зв’язок принципів Nullum crimen, Nulla poena sine lege та заборони зворотної дії законодавчих актів у часі із принципом правової визначеності як складником верховенства права.
Констатується значення Нюрнберзького трибуналу для України і світу в процесі створення Міжнародного суду щодо злочинів Російської Федерації в Україні. У підсумку – висновується про те, що верховенство права, права людини і міжнародне співтовариство, для якого ці цінності є визначальними, є необхідними умовами миру. Людство потребує знань як історичної ретроспективи способів захисту прав людини в повоєнний час та і подальших наукових розвідок з метою удосконалення практичних аспектів захисту прав людини, реалізації концепції верховенства права. Без розвитку цих ціннісних світоглядних питань подальший правогенез і людиноцентричність як основа сучасного праворозуміння зазнаватимуть складних викликів, подолати які у мирний спосіб буде дуже складно.

Біографія автора

Ю. І. Матвєєва , Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат юридичних наук, ст. викладачка кафедри загальнотеоретичного правознавства
та публічного права, завідувачка Навчальної лабораторії «Правнича клініка»

Посилання

Сендел М. Цикл лекцій. Справедливість. Лекція 3. Повісити цінник на життя. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OFjOMoIzD1M

Нюрнберг для Путіна? Дискусія про трибунал агресії проти України. URL: https://khpg.org/1608811909

В ОП назвали можливі моделі спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/6/7155641/

Штогрін І. Друга світова війна. Втрати України. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ druha-svitova-viyna-vtraty-ukrayiny/31438354.html#

Гурний Г. Злочин без кари? Як покарати за масові вбивства. URL: https://culture.pl/ua/ stattia/zlochyn-bez-kary-yak-pokaraty-za-masovi-vbyvstva

Рафаель Лемкін і голодомор. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2009/11/09 1127_holodomor_lutziuk_it

Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України “Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні”» від 14 квітня 2022 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text

Сендс Ф. Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова. Видавництво Старого Лева. 2017. 652 с.

Гізбертц Ф. Поняття «мир» і «війна» в контексті транснаціонального тероризму. Філософія права і загальна теорія права. 2019. № 1. 300 с.

Європейська Конвенція з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ 004#Text

Абрамович Р. М. Принцип незворотності дії законів у часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 171 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bfc2a410-2cad-439b-ab02- 580fe3bc564c/content [Цит. за: Kelsen H. Will the judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? International Law Quarterly. 1947. Vol. 1. № 2. P. 165].

Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності як складова верховенства права: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2019. 220 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/ bitstreams/5db500da-d91f-422b-b976-bc2258d24a43/content

Матвєєва Ю. І. Подвійна природа права, юридична визначеність і коректність (справедливість права). Наукові записки НаУКМА. 2021. С. 38. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/ server/api/core/bitstreams/73050f5d-7ad8-4200-b79c-8454cd39e78e/content

Тружильо І. Права людини, мир та поняття права. Історія незавершеної правової революції. Філософія права і загальна теорія права. 2019, № 1. 300 с.

Максимов С. Мир, заснований на правах людини: ХХVІІІ Всесвітній конгрес Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії. Філософія права і загальна теорія права. 2019. № 1. 300 с.

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2020. С. 79–80. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf

Осип Турянський. Поза межами болю. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit. php?tid=2344

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО