Особливості подання заяви про відшкодування витрат на професійну правничу (правову) допомогу в господарському судочинстві

Автор(и)

  • А. К. Константинов Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О. А. Беляневич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.11

Ключові слова:

судовий захист; відшкодування витрат; професійна правнича допомога; господарський процес; рішення суду; заява про відшкодування витрат; принцип співмірності; пропорційності та розумності

Анотація

У статті аналізується проблематика відшкодування витрат на професійну правничу (правову) допомогу в господарському судочинстві з урахуванням актуальності та прогресивних підходів до вирішення цього питання в правозастосовній практиці. Зазначається, що забезпечення права на правову допомогу є конституційною гарантією, а витрати на адвокатські послуги можуть бути відшкодовані в разі визнання їх розумними та обґрунтованими. Проаналізовано норми господарського процесуального законодавства України про відшкодування витрат на професійну правничу (правову) допомогу та їх тлумачення Верховним Судом та наголошено на обов’язку сторін надати суду докази цих витрат, а також на важливості їх співмірності з складністю та характером справи. Розглядаються висновки Верховного Суду щодо подання заяв про ухвалення додаткового рішення в частині витрат на професійну правничу (правову) допомогу і надання доказів таких витрат після ухвалення судового рішення по суті справи. Звернено увагу на те, що дефіцит доказів надсилання заяви іншій стороні може вплинути на розгляд заяви про відшкодування витрат на професійну правничу (правову) допомогу. Висвітлено важливість додержання форми та змісту письмових заяв, клопотань та заперечень з процесуальних питань відповідно до закону. Аналізується відповідальність сторін за недотримання цих вимог, що може призвести до повернення заяви без розгляду. Підкреслено, що принцип співмірності витрат на адвокатську допомогу важливий для забезпечення балансу між правом на ефективний захист у суді та розумною вартістю правової допомоги. Звернено увагу на те, що вимога до обґрунтованості витрат відповідає принципам розумності, справедливості та пропорційності, забезпечуючи рівновагу і справедливість у господарському судочинстві. Запропоновано комплексний підхід до вирішення проблеми відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у господарському процесі з підкресленням важливості дотримання сторонами процесуальних вимог та принципів для забезпечення справедливого та ефективного захисту прав й інтересів учасників судового процесу.

Біографії авторів

А. К. Константинов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

О. А. Беляневич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798- 12#Text

Ухвала Верховного Суду від 16 жовтня 2023 року в справі № 626/133/21 (провадження № 61-12756ск23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114796250

Постанова Верховного Суду від 21 вересня 2022 року у справі № 725/1301/21 (провадження № 61-20691св21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106530365

Устюшенко С. Е. Судові витрати в цивільному процесі України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: дис. … д-ра філософії за спеціальністю 081 – Право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021.

Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України: монографія. Київ, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО