Про відмову у позові у зв’язку з обранням позивачем неефективного способу захисту

Автор(и)

  • О. Й. Качмар Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.10

Ключові слова:

судовий захист; спосіб захисту порушеного права; завдання господарського судочинства; право на ефективний захист; ефективний спосіб; неналежний спосіб захисту; неефективний спосіб захисту; відмова у позові

Анотація

У статті досліджується питання щодо наявності у суду законних підстав для відмови у позові у зв’язку з обранням позивачем, на думку суду, неефективного способу захисту порушеного права.
У статті проаналізовано, що є завданням господарського судочинства, яка мета звернення особи до суду, що означає право на ефективний захист, хто визначає ефективність обраного позивачем способу захисту порушеного права, та чи передбачено чинним законодавством підставу для відмови у позові, як-от обрання позивачем неефективного способу захисту порушеного права.
Метою дослідження є аналіз сформованого у судовій практиці підходу до розгляду справ, за якого обрання позивачем неефективного, на думку суду, способу захисту є самостійною підставою для відмови у позові, та обґрунтування висновку про відсутність у суду законних підстав для відмови у позові у зв’язку з обранням позивачем неефективного, на думку суду, способу захисту порушеного права. Запропоновано необхідність зміни підходу до розгляду справ та внесення змін у процесуальні кодекси (щодо недопустимості відмови у задоволенні позову з підстав обрання позивачем неефективного способу захисту порушеного права).

Біографія автора

О. Й. Качмар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Коваль І. Ф. Реалізація принципу верховенства права при застосуванні способів захисту прав та інтересів. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2019. № 2(38). С. 28–29.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 07.11.2018 у справі № 488/5027/14-ц, п. 75. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81842003 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2021 у справі № 925/642/19, п. 49. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439652 (дата звернення: 02.12.2023).

Окрема думка суддів Ситнік О. М., Британчука В. В., Гриціва М. І., Прокопенка О. Б. на постанову Великої Палати Верховного Суду від 16.02.2021 у справі № 910/2861/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509434 (дата звернення: 02.12.2023).

Ухвала Верховного Суду від 19.04.2023 у справі № 592/11227/20. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/112065397 (дата звернення: 09.12.2023).

Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.

Потапенко А. В. Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва ім. ак. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2022. 248 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Право власності: способи захисту крізь призму судової практики. Харків: ЕКУС, 2023. 616 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 01.10.2019 у справі № 910/3907/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84788862 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 925/1265/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76474144 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02.07.2019 у справі № 48/340. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83454696 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 338/180/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963905 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80116150 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 06.04.2021 у справі № 910/10011/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96695006 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 18.11.2019 у справі № 902/279/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/86034137 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 14.05.2019 у справі № 910/11511/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/81940535 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 916/1415/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803669 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20.07.2022 у справі № 806/5244/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105637710 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22.09.2020 у справі № 910/3009/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91901363 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.01.2021 у справі № 522/1528/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509407 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.02.2021 у справі № 910/2861/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439658 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 06.09.2022 у справі № 926/2195/21. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/106278059 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2021 у справі № 925/642/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439652 (дата звернення: 02.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 14.08.2018 у справі № 910/1972/17. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/75896059 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 23.05.2019 у справі № 920/301/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/82007495 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 25.06.2019 у справі № 922/1500/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/82711165 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 24.12.2019 у справі № 902/377/19. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/86619088 (дата звернення: 09.12.2023).

Постанова Верховного Суду від 02.08.2022 у справі № 926/365/19. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/105600566 (дата звернення: 09.12.2023).

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ейрі проти Ірландії», 1979. П. 23. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57420%22]}; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_332#Text (дата звернення: 06.12.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кутіч проти Хорватії», 2002. П. 25. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO1223?an=2 (дата звернення: 02.12.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Буланов та Купчик проти України», 2010. П. 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_664#Text (дата звернення: 02.12.2023).

Конституція України. Офіційний вісник України від 01.10.2010, № 72/1. Ст. 2598.

Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. № 40. Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО