Технологічні інновації у сфері вирішення спорів: онлайн-підходи

Автор(и)

  • К. О. Калаченкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. І. Сінельник Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.9

Ключові слова:

онлайн-вирішення спорів; диджиталізація; інтернет-технології; доменні спори; платформи; вебдодаток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуального аспекту сучасного правового простору – вирішенню спорів з використанням технологічних інновацій, де інтернет та технології визначають нові підходи до вирішення спорів. Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком та впровадженням технологічних інновацій в усі сфери економіки. Оскільки тенденції показують зростання зацікавленості учасників у використанні онлайн-платформ для вирішення конфліктів та спорів зручним і ефективним способом, наведено деякі переваги онлайн вирішення спорів, які включають швидкість та ефективність, доступність, низькі витрати, технологічні інновації. Також звернута увага на деякі труднощі онлайн-вирішення спорів, до яких віднесено технічні питання, питання безпеки й конфіденційності. Акцентовано, що ефективність онлайн-вирішення спорів може залежати від характеру спору, рівня співпраці сторін, дотримання принципів справедливості та інших факторів. У статті досліджуються та аналізуються переваги та недоліки використання інтернет-платформ для вирішення різноманітних юридичних спорів. Зокрема, звертається увага на широкий спектр платформ, які надають ці послуги, та їх роль у забезпеченні доступу до справедливості, а також на те, що ефективність цих платформ може залежати від конкретного контексту і характеру спору. Досліджуються практичні аспекти використання онлайн-платформ, враховуючи сучасні технологічні можливості. Актуальність тематики зумовлена визначенням ефективності та обмеження цих інструментів, порівняно з традиційними методами вирішення спорів. Висуваються пропозиції щодо оптимального використання онлайн-ресурсів у юридичній практиці. У цій статті розглядаються приклади успішних випадків використання онлайн-платформ та можливість їх впровадження в Україні. Звертається увага на приклади платформ, які вже успішно впроваджують онлайн-вирішення спорів у сферах бізнесу, торгівлі та інших галузях. Зроблено висновок про доцільність перейняття іноземного досвіду щодо регулювання онлайн-платформ для вирішення спорів.

Біографії авторів

К. О. Калаченкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцентка, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри господарського та адміністративного права

В. І. Сінельник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка вищої освіти

Посилання

Riikka K. Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement. A Journal of Law, Technology & Society. 2016. URL: https://script-ed.org (дата звернення 01.12.2023).

Полатай В. Ю. Вирішення спорів у мережі Інтернет. Альтернативний спосіб. Архів Національного університету «Одеська юридична академія». URL: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/9803/2/Polatay.pdf (дата звернення 01.12.2023).

Голубєва Н. Ю. Онлайн вирішення спорів (ODR): переваги та недоліки. Альтернативні способи вирішення цивільних спорів: матеріали круглого столу (Одеса, 29 березня 2021 р.). С. 5–9. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14491/Мат%20кр% 20ст%20ЦП.pdf?sequence=4&isAllowed=y (дата звернення 01.12.2023).

Council of Europe. 1407 зустріч, 16 червня 2021 року. URL: https://rm.coe.int/guidelines-of-thecommittee-of-ministers-of-the-council-of-europe-rega/1680aa5424 (дата звернення 01.12.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнар. док. від 04.11.1950 / Рада Європи. Урядовий кур’єр. 2010.

Директива європейського парламенту і ради 2013/11/ЄС про альтернативне вирішення споживчих спорів і про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС. Відомості Верховної Ради. 2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 984_041-13#Text (дата звернення 01.12.2023).

Notification from the Commission concerning Article 4(3) of Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council on injunctions for the protection of consumers’ interests, which codifies Directive 98/27/EC, concerning the entities qualified to bring an action under Article 2 of this Directive. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri= celex:52016XC0930(03) (дата звернення 01.12.2023).

Технічні коментарі ЮНСІТРАЛ щодо врегулювання спорів у режимі онлайн (у перекладі). URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/17- 00384_r_ebook_technical_notes_on_odr.pdf (дата звернення 01.12.2023).

Orna Rabinovich-Einy, Ethan Katsh Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment. International Journal of Online Dispute Resolution. 2014. № 1(1). С. 6. URL: http://www.internationalodr.com/documenten/ijodr_2014_01_01.pdf (дата звернення 01.12.2023).

Katsh E., Rabinovich-Einy O. Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes (Introduction). Oxford University Press. 2020. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3508311 (дата звернення 01.12.2023).

Belmed: votre partenaire en règlement alternatif de litiges. URL: https://economie.fgov.be/ fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne/belmed-votre-partenaire-en (дата звернення 01.12.2023).

Is There a Future for Online Dispute Resolution for Lawyers? URL: https://www.lawsitesblog (дата звернення 01.12.2023).

Правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені. 2019. URL: https://www.hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Rules-UK.pdf (дата звернення 01.12.2023).

Попов С. Преимущества урегулирования споров онлайн: международный опыт. Судебно-юриическая газета. 2019. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/156502-preimuschestva-uregulirovaniya-sporov-onlayn-mezhdunarodnyy-opyt (дата звернення 01.12.2023).

Бевз Г. М., Петренко І. В. Соціальний конфлікт: Інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722660/1/PetrenkoBevz Posibnik2020maket.pdf (дата звернення 01.12.2023).

Доменні спори: різниця між підходами у розгляді акредитованими установами по UDRP та українськими судами. URL: https://legalitgroup.com/domenni-spori-riznitsya-mizh-pidhodami-u-rozglyadi-akreditovanimi-ustanovami-po-udrp-ta-ukrayinskimi-sudami/ (дата звернення 01.12.2023).

Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/press/news/1203321 (дата звернення 01.12.2023).

У Раді суддів України ознайомились з платформою онлайн вирішення спорів (ОВС) «Пошук рішень». URL: https://rsu.gov.ua/ua/news/u-radi-suddiv-ukraini-oznajomilis-z-platformou-onlajn-virisenna-sporiv-ovs-posuk-risen (дата звернення 01.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО