Діяльність політичних партій в умовах партисипативної демократії

Автор(и)

  • Л. О. Нікітенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.2.7

Ключові слова:

політичні партії; демократія; партисипативна демократія; політичний плюралізм; свобода діяльності

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей діяльності політичних партій в умовах партисипативної демократії. Наголошено, що одним із основних принципів партисипативної демократії є політичний плюралізм, інституційною формою якого є політичні партії. З’ясовано, що в умовах партисипативної демократії діяльність політичних партій характеризується насамперед свободою, межі якої окреслені правовою нормою як на міжнародному рівні, так і на національному рівні держав. Акцентовано, що гарантією свободи діяльності політичних партій у демократичних державах виступає спеціальна процедура припинення їх діяльності.

Біографія автора

Л. О. Нікітенко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Посилання

Константинова Т. В. Плюралізм політичних груп як основа демократичного політичного вибору. Актуальні проблеми політики. 2012. Вип. 47. С. 49–56.

Гонюкова Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 3. С. 195–201.

Case of United communist party of Turkey and others v. Turkey, Judgment of 30 January 1998, § 25.

Даль Р. А. Демократія та її критики. Харків: Вид. група «РА-Каравела», 2002. 440 с.

Старикова Г. В. Діяльність політичних партій на місцевому рівні та їх вплив на демократизацію. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2506

Code of Good Practice in the field of Political Parties adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary Session (Venice, 12–13 December 2008) and Explanatory Report adopted by the Venice Commission at its 78th Plenary Session (Venice, 13–14 March 2009) (CDL-AD(2009) 021-e). URL: https://www.venice.-coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)021-e#

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конституція Франції. URL: http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-theenglish-website-of-the-french-national-assembly#Title1

Конституція Туреччини. URL: https://www.judiciaryofturkey.gov.tr/Current-version-of-- Constitution-of-the-Republic-of-Turkey--including-latest--amendments

Горбуля Г. «Політичний плюралізм» в Україні: стан і перспективи. URL: http://dspace. nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39592/04-Gorbula.pdf?sequence=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО