Деякі аспекти діяльності добровольчого формування територіальної громади як суб’єкта запобігання злочинності в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • К. Д. Янішевська ННІ права Сумського державного університету

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.17

Ключові слова:

запобігання злочинності; суб’єкти запобігання злочинності; добровольче формування територіальної громади; територіальна оборона; завдання територіальної оборони

Анотація

У статті досліджено деякі аспекти діяльності добровольчого формування територіальної громади як суб’єкта запобігання злочинності в умовах воєнного стану. Проаналізувавши теоретичні та нормативно-правові положення щодо поняття суб’єктів запобігання злочинності та їх класифікацій, було з’ясовано, що добровольчі формування територіальної громади можна віднести до органів, установ, організацій, функції та повноваження яких не мають цільового спрямування на запобігання злочинності та злочинним проявам, але їх діяльність посередньо впливає на запобіжні процеси щодо детермінантів злочинності та окремих кримінальних правопорушень. Також були охарактеризовані основні нормативно-правові положення, які стосуються діяльності добровольчого формування територіальної громади, а саме їх завдань, функцій, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку та дотриманням громадської безпеки. У статті було з’ясовано, що завдяки узгодженому та спільному плануванню окремих найбільш важливих напрямів попереджувальної діяльності та здійсненню превентивних заходів щодо виявлення колаборантів, мародерів та інших правопорушників добровольчими формуваннями ТРО спільно з Національною поліцією було зафіксовано значну кількість кримінальних правопорушень та проведені ефективні заходи щодо їх запобігання. Провівши аналіз діяльності добровольчих формувань територіальної оборони за кордоном, було зазначено, що більшість держав-членів НАТО і ЄС на сили територіальної оборони також покладають додаткові завдання, як-от забезпечення громадської безпеки; охорону громадського порядку; боротьбу з тероризмом; забезпечення інформаційної безпеки тощо.

Біографія автора

К. Д. Янішевська , ННІ права Сумського державного університету

кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Посилання

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. перероб. і доп. Харків: Право, 2009. 288 с.

Куц В. Протидія злочинності: сутність і зміст. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 103–112.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 2007. 424 с.

Бандурка А. М., Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. Харьков: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. 368 с.

Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 р. № 1702-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад: Постанова КМУ від 29.12.2021 р. № 1449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449- 2021-%D0%BF#n11 (дата звернення: 20.12.2022).

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Лихолоб В. Г. Правовые и нравственные вопросы предупреждения преступности органами внутренних дел. Киев: Научно-исслед. и ред.-изд. отдел, 1992. 119 с.

Мамедов Г., Титич В., Хекало В. Народна армія: феномен української тероборони. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/19/7372536/ (дата звернення: 20.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО