Про підстави криміналізації діяння, передбаченого ст. 366-3 Кримінального кодексу України

Автор(и)

  • В. М. Янівський Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.16

Ключові слова:

криміналізація; кримінальні правопорушення; кримінальна відповідальність; неподання; декларування; службові злочини; декларація; злочин; кримінальне правопорушення; недостовірна інформація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання про наявність підстав для криміналізації такого діяння, як неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-3 Кримінального кодексу України). За результатами дослідження робиться висновок про наявність таких підстав для віднесення розглядуваних посягань до кримінально протиправних.
Зазначається, що з-поміж множинності підстав для встановлення реалізованої у межах ст. 366-3 Кримінального кодексу України кримінальної відповідальності за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (несприятлива динаміка аналізованого виду суспільно небезпечних діянь, виникнення чи суттєвий розвиток нової групи суспільних відносин, науково обґрунтовані висновки щодо ефективності протидії тим чи іншим діянням кримінально-правовими засобами), головними необхідно вважати такі причини, як необхідність виконання зобов’язань за міжнародними угодами та зміну погляду суспільства щодо ступеня суспільної небезпечності діяння та зміну його загальноприйнятої моральної оцінки. Зокрема, зауважується, що хоча ні в загальних міжнародних документах, ні в рішеннях Європейського Союзу, що стосуються виключно України, немає прямих вказівок на необхідність криміналізації такого діяння, як неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, однак при цьому від України вимагається запровадження ефективних заходів і систем, які зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації. І не в останню чергу саме через те, що наявні до набрання чинності Законом від 4 грудня 2020 р. правові механізми не забезпечували згаданої ефективності, саме тому вітчизняні парламентарії прийняли рішення про доповнення Кримінального кодексу України новою ст. 366-3.

Біографія автора

В. М. Янівський , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 241 с.

Мовчан Р. О. Аналіз законодавчого рішення про посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. № 1. С. 281–285.

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.- практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ: Норма права, 2022. 278 с.

Колб О. Г., Дучимінська Л. М. Корупція як одна із загроз національній безпеці України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020. № 1(7). С. 14–22.

Костенко О. М. Щодо протидії корупції в Україні відповідно до концепції «антикорупційних лещат» (коментар кримінолога). Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2016 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 150–153.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О., Сеник В. Г. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (коментар судової практики). Київ: ВД «Дакор», 2020. 508 с.

Михайленко Д. Г. Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Одеса, 2018. 36 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Порушення обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1. С. 12–21.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Національне агентство з питань запобігання корупції на варті «попереднього» рубежу протидії корупції: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 3. С. 60–73.

Мовчан Р. О., Янівський В. М. Криміналізація діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 74–78. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/14. URL: http://lsej.org.ua/7_2022/14.pdf

Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1. С. 19–28.

Драчевський Є. Ю. Про підстави декриміналізації зайняття гральним бізнесом. Публічне право. 2020. № 4. С. 93–100.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ. 2012. 400 с.

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика: монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Мовчан Р. О. Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 201–205.

Васілін Є. М. Доведення банку до неплатоспроможності: соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину: дис. … канд. юрид. наук. Сєвєродонецьк, 2018. 244 с.

Готін О. Підстави криміналізації діянь. Право України. 2005. № 2. С. 95–96.

Грек Б. М., Грек Г. Б. Значення суспільної небезпечності злочину для криміналізації та декриміналізації окремих діянь. Адвокат. 2013. № 2. С. 45–48.

Агеєнко А. Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 170–174.

Полькін К. К. Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 1. С. 142–155.

Вознюк А. А. Декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації: нові моделі заборонних кримінально-правових норм. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4. С. 104–120.

Волонець Д. Ф. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2021. 229 с.

Міськів Д. М. Відповідальність за декларування недостовірної інформації у кримінальному праві України: дис. … д-ра філософії. Львів, 2021. 291 с.

Vozniuk, A., Kamensky, D., Dudorov, O., Movchan, R., & Andrushko, A. (2021). Unconstitutionality of criminal liability for filing inaccurate information in Ukraine: сritical legal analyses. Cuestiones Políticas, 39(69), 133–145. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.07. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36201

Задоя К. П. Проблеми обґрунтованості рішення конституційного суду України щодо визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України. Знання європейського права. 2022. № 1. С. 99–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО