Вплив правовиховної роботи на зменшення кількості судових спорів, які виникають в процесі здійснення підприємницької діяльності

Автор(и)

  • Д. С. Рябов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.14

Ключові слова:

правова робота; підприємництво; правове виховання; правосвідомість; господарський договір; санкція; штраф; юридична відповідальність; господарсько-правова відповідальність; судова практика

Анотація

У цій науковій статті автор порушує питання, що поняття «правова робота» та «юридичне обслуговування» є різними правовими категоріями. Констатує, що ці поняття насамперед відмінні за суб’єктним складом, оскільки правовою роботою займається повністю будь-яке підприємство загалом, водночас до завдань виконавців юридичного обслуговування має належати лише її організація. Завдяки цьому науковець виокремлює правове виховання, як один із основних засобів правового характеру, за допомогою якого здійснюється юридичне обслуговування підприємницької діяльності. Вважає, що належне здійснення правовиховної роботи впливає на зменшення кількості судових спорів, а потенційна можливість притягнення підприємців до господарсько-правової відповідальності знаходиться у прямій залежності із їхнім рівнем правосвідомості. Цю гіпотезу автор обґрунтовує тим, що підприємництво здійснюється переважно на підставі господарського договору, умовами якого зазвичай передбачається настання господарсько-правової відповідальності за невиконання / неналежне виконання взятих на себе зобов’язань. Завдяки цьому науковець дотримується думки, що встановлення у господарському договорі суттєвого розміру, чіткого порядку нарахування та застосування штрафних санкцій позитивно впливатиме на підвищення рівня правосвідомості суб’єктів господарювання, оскільки потенційна можливість їх застосування буде стримуючим фактором від протиправної поведінки. Водночас автор також зазначає, що факт неналежного виконання умов господарського договору, що є підставою для настання господарсько-правової відповідальності, встановлюється у судовому порядку, завдяки чому інша сторона господарського договору має звернутися до суду за захистом своїх порушених прав, що потребуватиме від неї певних матеріальних витрат, як-от сплата судового збору та витрати на професійну правничу допомогу. Однак науковець акцентує увагу та тому, що ці витрати відшкодовуються у повному обсязі, якщо інша сторона не заявила клопотання про їх зменшення та не довела їх неспівмірність, зокрема це слідує із судової практики Верховного Суду, тому можливість стягнення із винної сторони цих витрат має стати чинником для утримання від порушень умов господарського договору, внаслідок чого рівень правосвідомості суб’єктів господарювання має підвищуватися. Додатково автор зазначає, що в Україні наявні приватні виконавці, які фінансово вмотивовані виконати судове рішення, оскільки отримують за це винагороду приватного виконавця, тому стягнення цих витрат із винної сторони є реальністю. За наслідком проведеного дослідження науковець дійшов висновку, що якщо суб’єкти господарювання матимуть високий рівень правосвідомості, який можна досягнути належним виконанням правовиховної роботи, то кількість судових спорів щодо невиконання умов господарських договорів має суттєво зменшитися.

Біографія автора

Д. С. Рябов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Бойчук Р. П., Задихайло Д. В., Пашков В. М. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях: навч. посіб. Харків: ФІНН, 2010. 384 с.

Кахович О. О. Юридична служба в організаціях приватного та публічного права: конспект лекцій. Дніпро: ДДУ ВС, 2016. 68 с.

Кузіна В. Д. Актуальні проблеми організації правової роботи у Збройних силах України. Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовка особистості до виконання завдань в особливих умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 лист. 2020 р. Київ, 2020. С. 16–166.

Мелех Л. В., Андрухів Є. М. Проблематика розуміння значення «договір» у господарських відносинах в сучасному правовому полі. Юридичний бюлетень. 2021. № 23. С. 80–88.

Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення. Право України. 2019. № 8. С. 81–93.

Заярний О. А. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції. Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка Юридичні науки. 2010. № 82. С. 51–57.

Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік та ін. Харків: Право, 2002. 432 с.

Оверко Г. Я. Штрафні господарсько-правові санкції. Право і суспільство. 2021. № 6. С. 84–90.

Островерх О. О., Удянський М. М. Збільшення розміру штрафних санкцій як засіб підвищення рівня правосвідомості громадян, фізичних осіб-підприємців та посадових осіб, відповідальних за стан пожежної та техногенної безпеки підприємців, установ та організацій. Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація: матеріали наук.-практ. семін., м. Харків, 7 лют. 2018 р. Харків, 2018. С. 52–54.

Бевз С. І. Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 64–68.

Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 2015. 184 с.

Рябов Д. С. Щодо конкретизації основних засобів правового характеру, які використовуються при здійсненні юридичного обслуговування договірної роботи суб’єктів господарювання. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. № 1. С. 67–74.

Рябов Д. С. Щодо проблемних питань, пов’язаних із відшкодуванням судових витрат на професійну правничу допомогу в господарському судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 3. С. 81–86.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01 серпня 2019 року по справі № 915/237/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83412981 (дата звернення: 09.01.2023).

Рябов Д. С. Щодо зменшення судових витрат на професійну правничу допомогу в господарському судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 4. С. 31–38.

Додаткова постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року по справі № 755/9215/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/87951334 (дата звернення: 09.01.2023).

Махиніч Н., Махиніч Ю. Інститут приватних виконавців у контексті прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 3(19). С. 97–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО