Проблеми реформування місцевого самоврядування: зарубіжний досвід та українські реалії

Автор(и)

  • І. С. Щебетун Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К. Ю. Волошина Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.9

Ключові слова:

місцеве самоврядування; моделі місцевого самоврядування; реформування місцевого самоврядування; децентралізація влади; муніципальна реформа

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання конституційної модернізації місцевого самоврядування з урахуванням євроінтеграції та децентралізації публічної влади. Висвітлюються недоліки і прогалини конституційного регулювання питань організації місцевого самоврядування та пропонуються шляхи їх вирішення. Аналізуються окремі моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Надані рекомендації щодо подальшого вдосконалення конституційної моделі і засад місцевого самоврядування в Україні.

Біографії авторів

І. С. Щебетун , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

К. Ю. Волошина , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти

Посилання

Батанов О. В. Місцеве самоврядування. Київ, 2007. 902 с.

Бессонова М., Бірюков О, Бондарук С. та ін. Основи демократії: навч. посіб. / за заг. ред. А. Колодій. Київ, 2002. 684 с.

Демченко І. Система джерел європейських правових стандартів місцевого самоврядування. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. № 10. С. 386–390.

Демченко І. Стан імплементації європейських правових стандартів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 2011. № 1(4). С. 149–157.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний вісник України. 2015. № 24. Ст. 1418. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036/card6#Public

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. Київ, 1996. 420 с.

Лелеченко А. П. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 3. С. 266–268.

Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посібник. Київ, 2017. 110 с.

Неділько А. І. Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2016. № 1. С. 82–86.

Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: посібник. Київ, 1997. 187 с.

Янг Дейвід. Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії. SKL International, 2020. 84 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/720/Ukrainian_finalver_ bluebook_compressed.pdf

Яцунська О. Чотири кити реформування. Європейський досвід оптимізації самоврядності. Віче. 2002. № 7(124). С. 22–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО