Юридичні гарантії реалізації права власності у сфері господарювання

Автор(и)

  • О. А. Пашинін Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.11

Ключові слова:

юридичні гарантії; сфера господарювання; законодавче регулювання; непорушність права власності; вільне здійснення правомочностей; захист прав власника; майно; власність

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню юридичних гарантій реалізації права власності у сфері господарювання. Право власності є основою ефективної інноваційної господарської діяльності, розвитку нових форм господарювання. Для цього власники майна повинні мати не тільки законодавчо врегульовану можливість здійснювати свої правомочності, передбачені законодавством і зокрема Господарським кодексом України, але й гарантії повноцінної реалізації права власності. Натомість чинне законодавство України не містить чіткого переліку юридичних гарантій реалізації права власності у сфері господарювання. Метою статті є конкретизація та систематизація юридичних гарантій реалізації права власності у сфері господарювання. Дослідження ґрунтується на аналізі наукової літератури, чинного законодавства, судової практики. Під час дослідження проаналізовано гарантію непорушності цього права, яка означає, що власник не може бути позбавлений права власності або обмежений у його здійсненні інакше, як на підставах та у порядку, встановлених законами України, прийнятими для захисту публічних, суспільних, державних інтересів. Також досліджено гарантію вільного здійснення правомочностей власника у сфері господарювання та зроблено висновок, що вона означає, що суб’єкт здійснює правомочності щодо власного майна, керуючись власними інтересами, своїм розсудом та своєю метою. Ще однією є гарантія захисту права власності, яка відіграє важливу роль у створенні належних умов для здійснення власником своїх правомочностей, і для втілення інших гарантій реалізації права власності у сфері господарювання.
На підставі проведеного дослідження конкретизовано, що гарантіями реалізації права власності у сфері господарювання є непорушність цього права, вільне здійснення правомочностей власника та захист права власності. Названі гарантії є результатом законодавчого регулювання відносин власності, мають взаємообумовлений та взаємопов’язаний характер, тому можуть розглядатися такими, що створюють систему юридичних гарантій для ефективної реалізації прав власника у сфері господарювання.

Біографія автора

О. А. Пашинін , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. Москва: Юридическая литература, 1976. 215 с.

Господарське право: підручник / О. П. Подцерковний та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. Xарків: Одіссей, 2010. 640 с.

Несинова С. В. Правовий інститут права власності в контексті Європейського Суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 38–41. URL: http://ir.duan. edu.ua/handle/123456789/600

Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. Т. 1. 2011. 656 с.

Антонюк О. Зміст принципу непорушності права власності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 5–9.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / відп. ред. В. Г. Ротань. Харків: Фактор, 2010. Т. 1. 2010. 800 с.

Дзера О. В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності. Університетські наукові записки. 2005. № 1–2. С. 69–75.

Рішення Конституційного Суду України від 1 липня 1998 року № 9-рп/1998 (справа щодо приватизації державного майна № 01/1501-97). Сайт Конституційного Суду України. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/4314-pravo-vlasnosti

Рішення Конституційного Суду України від 11 листопада 2004 року № 16-рп/2004 (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації). Сайт Конституційного Суду України. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/4314-pravo-vlasnosti

Пронська Г. В. Вибране. Київ: Освіта України, 2013. 696 с.

Постанова Вищого господарського суду України від 16 грудня 2015 р. № 914/2021/15 Про виселення з нежитлових приміщень. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vgsu_vid_ 16_12_2015_roku_u_spravi_914_2021_15/

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18 січня 2018 р. № 910/12017/17 Про визнання договору поновленим та визнання права власності. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_kgs_vp_vid_18_01_2018_roku_u_spravi_ 910_12017_17/

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 № 2-1678/05 Про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним, визнання права власності. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vp_vs_vid_19_06_2019_roku_u_spravi_2_1678_2005/

Тетеря І. Віндикаційний чи негаторний позов, або Хто володіє нерухомим майном? Практика Верховного Суду. Юрист і Закон. № 32. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013028

Полішко У. Чому віндикаційний та негаторний позови не можуть бути подані одночасно. Закон і Бізнес. 2020. № 17. 2–8 травня. URL: https://zib.com.ua/ua/142496.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС