Щодо розгляду господарських спорів за участі фермерських господарств

Автор(и)

  • Ю. М. Павлюченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О. С. Нешик Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.10

Ключові слова:

сфера господарювання; законодавче регулювання; суб’єкт господарювання; фермерське господарство; захист прав; господарський спір; господарське судочинство

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики господарських судів щодо розгляду спорів за участі фермерського господарства. Метою статті є конкретизація положень щодо розгляду господарських спорів за участі фермерських господарств та пропонування напрямів удосконалення чинного законодавства.
На основі аналізу наукових поглядів щодо аграрно-правових спорів зроблено висновок, що фермерське господарство може бути учасником будь-якого такого спору, проте не всі з них підлягають розгляду господарськими судами. Приділено увагу поділу спорів на публічно-правові та приватноправові, визначенню поняття господарського спору. На основі аналізу масиву практики розгляду господарських спорів за участі фермерських господарств виділені господарські земельні спори, спори щодо управління фермерським господарством та інші спори, пов’язані з порушенням корпоративних прав членів фермерського господарства, оскільки саме ці спори мають певну специфіку та/або проблеми під час їх вирішення.
На підставі аналізу практики розгляду земельних спорів констатовано проблему визначення предметної юрисдикції та конкретизовано, що критеріями для віднесення цих спорів до господарської юрисдикції виступають факт державної реєстрації фермерського господарства як юридичної особи або фізичної особи-підприємця на момент подачі позову та домінування приватного інтересу. Узагальнюючи аналіз розгляду справ за спорами щодо управління фермерським господарством та іншими порушеннями корпоративних прав членів такого господарства, виявлено проблему застосування судами аналогії закону та конкретизовано, що аналогія закону застосовується господарськими судами для подолання прогалин у регулюванні відносин щодо діяльності фермерського господарства з метою захисту порушених прав і у разі, якщо відповідні відносини підпадають під загальне правове регулювання, проте спеціальна правова норма відсутня або є неповною. З метою удосконалення законодавчого регулювання запропоновано закріпити право належного орендаря земельної ділянки на посіви та врожай, який підлягає збору після спливу строку дії договору оренди земельної ділянки, та регламентувати питання скликання, проведення і прийняття рішень загальними зборами фермерського господарства.

Біографії авторів

Ю. М. Павлюченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського та адміністративного права

О. С. Нешик , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Ситник О. Спори за участі фермерських господарств: питання визначення юрисдикції. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezentacia_Sitnik_fermerski_gosp.pdf

Куди звертатися фермерам із земельними спорами, – практика ВП ВС. Закон і Бізнес. 2022. 10 травня. URL: https://zib.com.ua/ua/151368.html

Земко А. М., Машевська Л. А. Щодо поняття «аграрно-правовий спір». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2012. Вип. 173(3). С. 48–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2012_173(3)__9

Уркевич В. Ю. Про значення судової практики у регулюванні аграрних відносин. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 10–11 вер. 2010 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2010. С. 71–75.

Бутирський А. А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Чернівці, 2015. 473 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/ searchdb/

Коверзнев В. В. Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики. Форум права. 2013. № 2. С. 114–121. URL: http://ir.stu. cn.ua/handle/123456789/5617

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 691/1148/17 (провадження № 14-584цс18) від 13 березня 2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80783398

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 918/335/17 (провадження № 12- 160гс19) від 18 лютого 2020 року. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/88138141

Постанова Верховного Суду у складі судів Касаційного господарського суду у справі № 904/686/19 від 18 березня 2020 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88494827

Орзіх В. М. Поняття аналогії закону й аналогії права в цивільному праві України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. Вип. 54. С. 83–86.

Орзіх В. Умови та механізм застосування аналогії закону та аналогії права в цивільному праві України. National law journal: theory and practice. 2019. № 1. С. 144–147.

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 908/2606/18 (провадження № 12- 130гс19) від 21 січня 2020 року. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 87918848#

Постанова Верховного Суду у складі судів Касаційного господарського суду у справі № 911/3215/17 від 08 серпня 2018 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76000584

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС