Щодо визнання криптовалюти засобом платежу на території України: теоретико-правове обґрунтування

Автор(и)

  • К. О. Калаченкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Б. В. Довгань Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.9

Ключові слова:

криптовалюта; віртуальні активи; криптоактиви; засіб платежу; одиниця вартості; електронні гроші

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності правового закріплення криптовалюти як засобу платежу в Україні. Досліджено науково-правові позиції на захист окресленого питання з відповідною аргументацією. Встановлено, що більшість науковців, формулюючи поняття криптовалюти або віртуальних активів, використовують словосполучення «цифровий засіб платежу», «одиниця вартості», «засіб здійснення платежів» тощо, а Міжнародний валютний фонд і Європейський центральний банк тлумачить віртуальну валюту через фрази «цифровий вираз вартості» і «вид нерегульованих цифрових грошей» відповідно. Визначено, що первинною функцією криптовалюти є здійснення платежів, а відмова кваліфікувати її в якості форми грошей та заборона використання як засобу платежу суперечить прямому призначенню цієї інновації. Аналіз практики нормативного регулювання криптоактивів у зарубіжних країнах доводить, що багато країн схвально ставляться до повного чи часткового визнання криптовалюти платіжним засобом, серед них: Німеччина (грошова одиниця та форма приватних грошей), Швеція (договірний платіжний засіб), Японія (засіб платежу), США( валюта, форма грошей, об’єкт грошових переказів в окремих штатах), Канада (засіб розрахунку), Іспанія (офіційна платіжна система), Сальвадор (засіб платежу), Сінгапур (визнано засобом обміну, що приймається суспільством або його частиною як платіж за товари або послуги чи в рахунок погашення боргових зобов’язань), Швейцарія (прирівнюється до іноземних валют), Фінляндія (фінансовий інструмент, операції з яким вважаються приватними угодами). Зроблено припущення, що фактором стримування визнання в Україні криптовалюти засобом платежу є загроза потенційної конкуренції криптовалюти з національною грошовою одиницею (гривнею). Наголошено, що подібний підхід дозволяє уникнути негайних правових ризиків для фінансово-економічної системи країни, проте він іде всупереч тенденціям правового регулювання криптоактивів найбільш розвинутими країнами з демократичним устроєм, а також ігнорує їх основне призначення – слугувати платіжним засобом, альтернативним фіатним грошам. Зроблено висновок про доцільність правового визнання криптовалюти платіжним засобом та про можливість сприяння наповненню державного бюджету завдяки відповідним законодавчим змінам в аспекті правового статусу криптоактивів.

Біографії авторів

К. О. Калаченкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права

Б. В. Довгань , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка вищої освіти СО «Бакалавр»

Посилання

Спільник І., Ярощук О. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування. Міжнародний науковий журнал. 2020. Вип. 2. С. 81–92.

Логойда В. Перспективи врегулювання правового статусу криптовалюти в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. Вип. 63. С. 152–157.

Соловйова А. Правова природа криптовалюти в Україні та країнах Континентальної Європи: теоретико-правові підходи. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 243–247.

Про віртуальні активи: Закон України від 17 лютого 2022 р. № 2074-IX. Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/PBIB4WY (дата звернення 11.10.2022).

Михайловський В., Костюк О. Визначення поняття «криптовалюти»: міжнародний досвід. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Т. 2. Вип. 1. С. 226–231.

Кремінський О. Правовий режим віртуальної валюти (криптовалюти) в Україні. Path of Science. 2020. Т. 6. № 4. С. 1001–1008.

Чаплян С. Виникнення засобів платежу та їх співвідношення із суміжними правовими інститутами. Підприємництво, господарство і право. 2020. Вип. 7. С. 109–114.

В Швеції може з’явитися державна криптовалюта. Економічна правда. URL: https://cutt.ly/bBINqk9 (дата звернення 11.10.2022).

Ярова К. Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 1117–1120.

Бурдоносова М. Теоретико-правовий аналіз державного регулювання криптовалюти в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1. С. 9–12.

Скрипник В. Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2018. Вип. 8. С. 38–43.

Логойда В. Правовий статус криптовалюти в країнах Латинської Америки. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 4. С. 121–128.

Логойда В. Правовий статус криптовалюти в країнах Азії. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. Вип. 66. С. 96–102.

Ринок криптовалюти: як в країнах світу регулюють віртуальні активи. Аналітичний портал Слово і діло. URL: https://cutt.ly/2BINjGn (дата звернення 11.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС