Концепт та зміст проєкту закону України «Про працю» як майбутньої основи врегулювання цивілізованих трудових відносин: усі «за» та «проти»

Автор(и)

  • С. В. Вишновецька Національний авіаційний університет
  • Л. П. Амелічева Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.18

Ключові слова:

трудове законодавство; правова доктрина; міжнародні стандарти праці; концепція гідної праці; сталий розвиток; рекодифікація

Анотація

У статті досліджено концепт та зміст проєкту Закону України «Про працю» 2022 року (від Кабінету Міністрів України), який оприлюднений на вебсайті Мінекономіки 23 вересня 2022 року.
Аргументовано, що нині в умовах війни, коли навпаки треба посилювати роль державного регулювання трудових відносин, державну підтримку малому і середньому бізнесу, особливо у повоєнний період напівзруйнованої економіки, щоб забезпечувався хоча б мінімальний рівень трудових гарантій працівників, рекодифікація трудового законодавства є несвоєчасною, продукує негативне ставлення до неї з боку громадськості та експертів.
Зроблено висновок, що за концептуальними засадами зазначений проєкт не достатньо відповідає Цілям та Стратегії сталого розвитку України, положенням Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, завданням та пріоритетам Програми гідної праці МОП для України на 2020–2024 роки.
Ініціатори проєкту, готуючи цей документ, дещо загравали з ідеями сучасного неолібералізму (як державної стратегії), за яким нерідко відбувається нехтування правами людини, насамперед трудовими правами, заради економічних реформ, істотне зниження стандартів у сфері праці і наступ на права профспілок при мінімальному втручанні держави. Звісно, що нині воюючій країні із знекровленою економікою, з мільйонами громадян, що виїхали за кордон, впровадження ідей неолібералізму на національному ринку праці не зовсім на часі.
Запропоновано Уряду провести розробку на базі соціального діалогу проєкту Трудового кодексу України, саме кодифікованого акта, враховуючи сучасну правову доктрину трудового права, за якою слід впроваджувати в життя модернову модель публічно-правового (державно-правового) та приватноправового (колективно-договірного та індивідуально-договірного) регулювання трудових відносин.
Необхідно внести у майбутній проєкт Трудового кодексу України ті положення проєкту Закону України «Про працю» 2022 року, які відповідають сучасним умовам розвитку України, її візії на євроінтеграцію та підтримці ідеї МОП про впровадження концепції гідної праці в рамках стратегії сталого розвитку і Цілей сталого розвитку для України до 2030 року.

Біографії авторів

С. В. Вишновецька , Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу

Л. П. Амелічева , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Резолюція Круглого столу з обговорення проєкту Закону України «Про працю», винесеного на громадське обговорення Мінекономіки України 23.09.2022 (м. Київ, 19 жовтня 2022 р.) / НАНУ, ІЕУ НАНУ, МОНУ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ДонНУ імені Василя Стуса, НАУ. 2022. 6 с.

Оцінка змісту та пропозиції до проєкту Закону України «Про працю», який поданий Міністерством економіки України на громадське обговорення 23.09.2022: Наукова-дослідна записка / НАНУ, ІЕУ НАНУ, МОНУ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ДонНУ імені Василя Стуса, НАУ. 2022. 36 с.

Амелічева Л. П. Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2020. 487 с.

Хуторян Н. М., Лаврів О. Я., Вишновецька С. В. та ін. Кодифікація трудового законодавства України: монографія / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Хуторян, д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. С. М. Прилипка, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Ярошенка. Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. 432 с.

Любчик О. А. Особливості правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 47. 2017. С. 50–54.

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу: монографія / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка; ред. Уляна Крук. Львів: Галич-Прес, 2020. 595 с.

Сімутіна Я. В. Чи варто Україні ставати на шлях декодифікації трудового законодавства. Судебно-юридическая газета. 29.01.2020. URL: https://cutt.ly/V0MfWhR

Малюга Л. Ю. Адаптация соціального законодавства України до европейського законодавства: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2020. 41 с.

Stephens J. Neoliberalism: History, characteristics, consequences, representatives. 2021. URL: https://uk.warbletoncouncil.org/neoliberalismo-modelo-neoliberal-2960

Достойный труд как средство обеспечения устойчивого развития: Доклад І (А) Генерального Директора на Международной конференции труда, 96-я сессия, 2007 г. / Международное бюро труда. Женева, 2007. 20 с.

Програма гідної праці для України на 2020–2024 роки. Офіційний сайт Міжнародної організації праці. URL: https://cutt.ly/BMZUxUR

Процевський В. О. Приватноправове та публічно-правове регулювання соціальнотрудових відносин: монографія. Харків, 2012. 332 с.

Процевський О. І. Методологічні засади трудового права. Правова доктрина України: у 5-ти т. Т. 3: Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Харків: Право, 2013. 760 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ПРАВО