Єдиний податок для приватних підприємців в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • О. О. Лабунський Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.10

Ключові слова:

платник податків; єдиний податок; спеціальний податковий режим; спрощена система оподаткування; суб’єкти малого підприємництва; суб’єкти господарювання; державна підтримка

Анотація

У статті розглянуто умови і порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. Єдиний податок розглядається з позиції ефективного засобу реалізації стимулюючої функції податків та встановлення балансу інтересів платника податку і держави. Виділено низку характеристик спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, як податкового режиму: 1) добровільність (платник податку самостійно обирає таку форму оподаткування, якщо відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку); 2) альтернативність загальній системі оподаткування; 3) диференційований підхід до окремих категорій платників податків. Досліджено критерії, що надають приватним підприємцям право на обрання сплати єдиного податку: 1) кількісні, які характеризують чисельність найманих працівників та граничний розмір доходів, що отримуються за встановлений період часу; 2) якісні, що характеризують дозволені види підприємницької діяльності та місце здійснення господарської діяльності.
Піддано критиці невідповідність кількісних критеріїв встановлених ПКУ щодо переходу на сплату єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та критеріїв, що визначають суб’єктів малого підприємництва у нормах господарського законодавства з обґрунтуванням відповідних змін.
Розглянуто заходи податкового стимулювання платників єдиного податку через воєнний стан: 1) надання права приватним підприємцям 1 та 2 групи не сплачувати єдиний податок з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України; 2) звільнення від сплати єдиного соціального внеску; 3) підвищення кількісного критерію (обсягу доходу за минулий календарний рік) для всіх приватних підприємців до 10 млрд грн та скасування обмеження за найманими працівниками з можливістю сплачувати єдиний податок за ставкою 2 %.

Біографія автора

О. О. Лабунський , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Кучерявенко М. П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків, 1997. 370 с.

Головашевич О. О. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого Харків, 2007.193 с.

Аністратенко Ю. І. Концептуалізація правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні: монографія. Київ: Рута, 2016. 397 с.

Кузнецова О. В. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / ДНДІ МВС України. Київ, 2021. 173 с.

Слюсар А. Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу України. Вісник Національної академії державного управління. С. 119–127. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=&ved=2ahUKEwihtpKY2Iv8AhUUwAIHHV-JDhIQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F% 2 Fnbuv.gov.ua%2Fj-pdf%2FVnadu_2012_3_18.pdf&usg=AOvVaw2VxRiz-BDvf13yMCoSaLtN

Діхтяренко К. Ю. Єдиний податок на діяльність суб’єктів господарювання від операцій з дорогоцінними металами: за чи проти? Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 2. С. 133–138. URL: http://nvppp.in.ua/vip/2019/2/tom_2/7.pdf

Плани та звіти роботи ДПС України. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/ 396505.html

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. № 2120. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Синчак В. П. Формування спрощеної системи оподаткування у контексті державної підтримки малого бізнесу та стимулювання зайнятості населення. Облік і фінанси. 2012. № 4. С. 50–59.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/540-20#Text

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text

Маріхін К. В. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Держава та регіони. 2015. № 4. С. 14–21. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/ archive/4_2015/5.pdf

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2020 р. № 2464. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2464-17#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО