Правозастосовча дискреція у площині теорії соціальної кризи

Автор(и)

  • Я. М. Іванченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.4

Ключові слова:

правозастосовча дискреція; соціальна криза; суддівський розсуд; судова практика; права людини; захист прав і законних інтересів; кваліфікація; правосвідомість

Анотація

Метою наукової статті є аналіз меж правозастосовчої дискреції у площині теорії соціальної кризи.
Зроблено висновок, що поточна ситуація в Україні повністю відповідає сутності та ознакам соціальної кризи. В таких умовах особливо гостро візуалізується потреба особи у стабільності, у відчутті небайдужості держави до її прав та їхнього захисту.
Констатується, що наявність правозастосовчого розсуду у державних органів та посадових осіб спрямована на врахування нестандартних ситуацій та певних особливостей типових соціальних відносин. Під час соціальних криз кількість таких правозастосовчих випадків зростає експоненціально, оскільки нові соціальні умови продукують і нові типи соціальних конфліктів. Тому під час соціальної кризи наявність інституту правозастосовчої дискреції може рівною мірою допомогти утвердженню принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, а також остаточно зневірити особу у функціонуванні державних та правових інституцій.
На основі методу правової компаративістики виявлено специфіку підходів по правозастосовчої дискреції у різних типах правових систем. Зокрема, в англо-саксонській правовій сім’ї доктринально обґрунтовуються положення про необхідність найширшого судового розсуду, що обумовлюється частковим злиттям правозастосовчої та правотворчої діяльності, а також особливостями структури системи права та юридичної техніки. Для класичних країн романо-германського типу правових систем правозастосовча дискреція зазвичай є набагато вужчою, бо варіанти вибору та межі розсуду зафіксовані у нормах статутного права. У державах пострадянського типу правових систем, до яких належить і Україна, широкі межі правозастосовчої дискреції містять у собі значні ризики через низький рівень правосвідомості суб’єктів владних повноважень, тому межі розсуду мають бути чітко визначеними, а варіанти – конкретизованими.
Акцентується увага на тому, що в умовах соціальної кризи недоліки інституту правозастосовчої дискреції лише загострюються, тому можливості розсуду повинні мінімізуватися у випадках, коли це створює ризики порушення прав і свобод людини.

Біографія автора

Я. М. Іванченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Берзон С. Ю. Теоретичні засади формування поняття «соціально-економічна криза». Нобелівський вісник. 2020. № 1(13). С. 6–12.

Паращевін М. А. Криза соціальна. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. Т. 15. URL: https://esu.com.ua/ article-965

Суший О. В. Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 43(46). С. 7–19.

Лікарчук Н. В. Кризи в системі державного управління: причини виникнення та шляхи регулювання. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 256–261.

Резанов С. А. Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління. Право і Безпека. 2014. № 3. С. 88–91.

Шатрава С. О. Дискреційні повноваження працівників ОВС, як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 276–277.

Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів. Право України. 2009. № 3. С. 20–24.

Булгакова І. В. Судовий розсуд у господарському процесі. Вісник Академії адвокатури України. 2005. Вип. 3. С. 44–49.

Spengler J. Mashine-Made Justice some Implications. New York, 1963.

Міхайліна Т., Жердєв О. Дискреційні повноваження та правосвідомість суб’єкта правозастосування: аспекти співвідношення. Economic and law paradigm of modern society. 2018. № 1. С. 71–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА