Ідеї свободи та власності як вихідних принципів формування правових відносин у вченні Г. Гегеля

Автор(и)

  • Ю. В. Гоцуляк Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. В. Міхайліна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.1

Ключові слова:

свобода; власність; принцип права; права людини; Гегель; правові відносини

Анотація

У статті досліджено розуміння Г. Гегеля свободи та власності як онтологічно-правових категорій, розкрито їх фундаментальний зміст для становлення правової суб’єктності людини. Авторами висвітлюється позиція щодо невід’ємності свободи та власності як атрибутів правового буття, а також логічний зв’язок. Власність розглядається як первісне сприйняття суб’єктом світу речей і розмежування власного та чужого буття, що утверджує у правовідносинах принцип приватності та індивідуальності.

Біографії авторів

Ю. В. Гоцуляк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

Т. В. Міхайліна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

Посилання

Гегель Ґ. В. Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. Київ: Юніверс. 2000. 329 с.

Гоцуляк Ю. В. Правове буття як фундаментальна категорія праворозуміння: становлення та сучасність: монографія. Вінниця, 2020. 312 с.

Лок Дж. Два трактати про правління / пер. з англ. П. Содомора. Київ: Наш Формат, 2020. 312 с.

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. Москва: Мысль, 1977. 471 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА