Види контрафакції у сфері промислової власності та їх класифікація

Автор(и)

  • С. Г. Ткачук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.13

Ключові слова:

контрафакція; правовий господарський порядок; сфера господарювання; суб’єкт господарювання; господарське правопорушення; захист прав і законних інтересів; об’єкт інтелектуальної власності; право промислової власності

Анотація

Метою статті є розробка класифікації видів контрафакції у сфері промислової власності. У статті акцентується на тому, що класифікація протиправних дій, визначення виду контрафакції, включно з типом спотворення (імітації) товару, а також підготовкою до протиправних дій, має центральне місце в запобіганні контрафакції і застосуванні відповідних контрдій та застосуванні ефективних засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.
Внаслідок проведеного дослідження види контрафакту у сфері промислової власності можна класифікувати за такими критеріями: за об’єктом; за об’єктивною стороною контрафакту; за обсягом імітації товару і обману споживача можна розділити на: контрафактну підробку; контрафактну імітацію; комплексну контрафакцію; сірий (паралельний) імпорт; за підставами захисту: порушення норм законодавства, порушення умов договору.

Біографія автора

С. Г. Ткачук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня «Доктор філософії»

Посилання

Компанієць В. В. Контрафакція у сфері промислової власності: щодо визначення основних порушень. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнар. наук-практ. конф. (25–26 жовтня 2013 р. м. Донецьк), Донецьк. 2013. С. 61–64.

Що таке контрафакт? Федоров А. Сайт: Федоров А. А., адвокат. м. Одеса. URL: http://www.fedorov.od.ua/anti-counterfeit.html (дата звернення 01.11.2022).

Мазіна О. О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2014. 19 с.

Закон Бразилії «Про промислову власність» № 9279 від 14 травня 1996 року (із подальшими змінами). Сайт: WIPO Lex. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/584937 (дата звернення 02.11.2022).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688- XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689- XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV. Офіційний вісник України. 1999, № 28 (30.07.99). Ст. 1371.

Імітація. Сайт: Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/імітація (дата звернення 01.11.2022).

Peggy Phillips Quesenberry. Apparel Industry Definitions: Copying, Knocking-off, Counterfeiting. Dissertation PhD. Apparel, Housing, and Resource Management. Blacksburg, VA. 2014. 142 p. Цитовано з «Berman B. (2008). Strategies to detect and reduce counterfeiting activity. Business Horizons, 51, 191–199». Сайт: PDF Drive. URL: https://www.pdfdrive. com/copying-knocking-off-counterfeiting-peggy-phillips-quesenberry-dissertation-submittedto-the-fac-e52758435.html (дата звернення 01.11.2022).

Spink J., Moyer D. C., Park H. & Heinonen J. A. Defining the types of counterfeiters, counterfeiting, and offender organizations. Crime Science. 2013. № 8. Web: BioMed Central Ltd. 2022. URL: https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2193-7680- 2-8 (дата звернення 01.11.2022).

Staake T., Thiesse F., & Fleisch E. (2009). The emergence of counterfeit trade: a literature review. European Journal of Marketing, 43(3/4), 320-349. Сайт: 2008–2022 ResearchGate GmbH. All rights reserved. URL: https://www.researchgate.net/publication/36398195_ The_Emergence_of_Counterfeit_Trade_A_Literature_Review (дата звернення 01.11.2022).

Чорнолуцький Р. Захист інтересів правовласників, офіційних імпортерів і дистриб’юторів «ТМ» від сірого / паралельного імпорту в е-commerce індустрії / Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/135559.html (дата звернення 02.11.2022).

Міжнародне вичерпання та паралельний імпорт. ВОІС. Сайт: WIPO. URL: http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/ export/international_exhaustion.htm (дата звернення 02.11.2022).

Гвоздій В. Сірий паралельний імпорт. Кореспондент: електронне видання. URL: https://blogs.korrespondent.net/blog/business_blogs/3218218-siryi-paralelnyi-import (дата звернення 02.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Номер

Розділ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ