Реформа децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи

Автор(и)

  • І. С. Щебетун Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. В. Гусар Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.6

Ключові слова:

місцеве самоврядування; територіальна організація влади; децентралізація; фінансова самостійність; територіальна громада

Анотація

У статті досліджено нормативно-правову базу міжнародного та національного рівнів, що регулює питання організації діяльності місцевого самоврядування. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення поняття «децентралізація». Розглянуто Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, що передбачає удосконалення місцевого самоврядування в державі. Охарактеризовано процес об’єднання та співробітництва територіальних громад, що регулюється відповідними законами. Досліджено практику зарубіжних країн з питань існування муніципальної влади та виявлено тенденцію щодо укрупнення територіальних громад у багатьох європейських державах. Насамкінець визначено позитивні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні та виокремлено певні проблеми, усунення яких стане поштовхом до подальшого розвитку й удосконалення місцевого самоврядування в державі.

Біографії авторів

І. С. Щебетун , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

В. В. Гусар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка вищої освіти СО «Бакалавр»

Посилання

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Линьов К. О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні: автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.01. Нац. академ. держ. упр. при През. Укр. Київ, 2001. 20 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / pедкол.: Ю. С. Шемчушенко та ін. Київ: «Укр. енцикл.» Т. 2: Д–Й. 1999. 744 с.

Основні поняття в теорії і практиці організації: короткий курс лекцій з дисципліни «Економіка і управління на підприємстві» URL: https://studme.com.ua/17190512/ekonomika/osnovnye_ponyatiea_terr_praktike_organizatsii.htm

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 16 с.

Коваленко І., Решетник Л. Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти). Історико-правовий часопис. 2016. № 1(7). С. 96– 100. URL: file:///C:/Users/lerag/Downloads/ipch_2016_1_20.pdf

Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні. Віче. 2015. № 12. С. 14–17. URL: file:///C:/Users/lerag/Downloads/viche_2015_12_6.pdf

Децентралізація. URL: http://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/detsentralizatsiya.html

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Квітка С. А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні. Аспекти публічного управління. № 3 (4), 28–35. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/ view/148/148

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02. 2015 № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text

Жук В. Напрями розвитку та зміцнення управлінського потенціалу органів місцевої влади. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli08/01.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО