Джерела торговельного (підприємницького) права в українських землях Російської імперії у першій половині ХІХ століття

Автор(и)

  • О. В. Мартинюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.3

Ключові слова:

торговельне (підприємницьке) право; джерела права; нормативно-правовий акт; закон; правовий звичай; систематизація законодавства; свобода; обмеження економічних свобод

Анотація

Стаття присвячена дослідженню джерел (форм) торговельного (підприємницького) права в українських землях Російської імперії у першій половині ХІХ століття.
Автором встановлено, що основним джерелом права у Російській імперії загалом, і торговельного (підприємницького) права зокрема, був нормативно-правовий акт. Чіткого розмежування між законом і підзаконним нормативно-правовим актом не існувало, відтак законом вважався будь-який акт, затверджений та підписаний імператором. Різновидами законів можна вважати укази, статути, положення, маніфести, регламенти, правила, постанови та роз’яснення. Водночас у галузі торговельних відносин в українських землях Російської імперії у першій половині ХІХ століття правовий звичай зберігав чинність в обмеженому вигляді.
Звертається увага, що систематизація (передусім інкорпорація) права імперії, що розпочалася у першій половині ХІХ століття, сприяла поширенню в українських землях загальноросійського законодавства. Результатом інкорпорації стало «Повне зібрання законів Російської імперії» (1830 р.), а результатом кодифікації – «Звід законів Російської імперії» (1832 р.). Норми торговельного (підприємницького) права стали певною мірою відповідати вимогам часу і відображати потреби нових буржуазних відносин, що складалися у тогочасному суспільстві.
Автором зроблений висновок, що у досліджуваний період на державному рівні був закріплений принцип домінування казенного підприємництва над приватним. Держава, яка за формою правління утверджувалася як самодержавна, безпосередньо впливала на підприємницьку діяльність шляхом адміністративного нагляду і всеохоплюючої регламентації, що негативно впливало на прояв підприємницької ініціативи та інноваційність. За змістом держава залишалася кріпосницькою, відтак через нормативні акти закріплювався державний авторитаризм, передусім, через обмеження або повну відсутність економічних свобод.

Біографія автора

О. В. Мартинюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Посилання

Піскун Т. О. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи. Університетські наукові записки. 2005. № 4(16). С. 141–147.

Історія українського права: посібн. / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. Київ: Грамота, 2010. 336 с.

Самойленко О. О. Звід законів Російської імперії – пам’ятка юридичної думки ХІХ століття. Правова держава. Випуск 28. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. С. 65–70.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. Харків: Право, 2016. 848 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649–1825 гг.: в 45 т. СПб.: Типография ІІ Отд. Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии, 1830; Собрание второе. 12 декабря 1825 – 28 февраля 1881 гг.: в 55 т. СПб.: Типография ІІ Отд. Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии, 1830–1885; Собрание третье. 1 марта 1881–1913 гг.: в 33 т. СПб.: Государственная типография, 1885–1916. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/content.html (дата звернення: 13.11.2020).

Полное собрание законов Российской империи. 1-е издание. Т. ХІV. 1754–1757. № 10486. Спб.: Тип. ІІ Отд. Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии, 1830. URL: https://nlr.ru/eres/law_r/search.php (дата звернення: 13.11.2020).

Полное собрание законов Российской империи. 1-е издание. Т. ХХVІІІ. 1804–1805. № 21900. Спб.: Тип. ІІ Отд. Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии, 1830. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата звернення: 13.11.2020).

Машкин Н. А. Становление и развитие акционерной формы в России. Человеческий капитал. 2015. № 06(78). С. 49–52.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. ХХІХ. 1806–1807. № 22418. Спб.: Тип. ІІ Отд. Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии, 1830. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата звернення: 13.11.2020).

Свод законов Российской империи: в 15 т., с прил. СПб.: Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1857–1868. URL: https://runivers.ru/lib/book7372/ (дата звернення: 13.11.2020).

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). Москва: Новое лит. обозрение, 2011. 1008 с.

Бачур Б. С., Колібабчук Н. К. Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Правова держава. 2014. Вип. 18. С. 5–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА